Globālās izglītības tīkla dalībnieku tikšanās

23. maijs, 2023

No 2023. gada 16. līdz 17. maijam biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” projektu vadītāja Ilze Seipule piedalījās Eiropas Padomes Ziemeļu dienvidu centra Globālā izglītības tīkla sanāksmē Portugāles Sporta un jaunatnes institūtā. Tā bija nozīmīga Globālās izglītības tīkla 30 dalībnieku sanāksme saskaņā ar ILEGEND trešo ciklu, lai novērtētu iepriekšējo ciklu un iepazītos ar jauniem komponentiem, kas koncentrējas uz jaunatni un dzimumu līdztiesību, kā arī projekta starpreģionālo dimensiju.

Dalībnieki tika aicināti pārdomāt paša tīkla būtību nepārtrauktā attīstības procesā, lai labāk īstenotu globālās izglītības principus un metodoloģijas. Sanāksme savienoja arī iepriekšējo un nākamo Globālās izglītības nedēļas ideju, kopīgi plānojot vienotu nedēļas kalendāru un jaunas modalitātes, kas tiks ieviestas, lai veicinātu globālās izglītības atzīšanu un atpazīstamību Eiropā un ārpus tās.

Ziemeļu-Dienvidu centra Globālās izglītības tīkls atbalsta Ziemeļu-Dienvidu centra Globālās izglītības aktivitāšu īstenošanu. Tīkls aptver galvenās nacionālā līmeņa ieinteresētās puses, kuras vēlas dalīties ar globālās izglītības stratēģijām un praksēm. Tīkls balstās uz tā daudzveidību, nodrošinot vienaudžu un starpkultūru mācīšanos starp formālajiem un neformālajiem pedagogiem, politikas veidotājiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Katrs dalībnieks darbojas kā Ziemeļu-Dienvidu centra īstenošanas partneris Globālās attīstības izglītības reģionālo semināru un turpmāko sanāksmju, e-apmācības un apmācības pasākumu un pedagoģisko resursu īstenošanai. Katrs partneris ir atbildīgi par Globālās izglītības nedēļas popularizēšanu valsts līmenī. Šogad būs jau 10. gads, kopš LAPAS koordinē Globālās izglītības nedēļu Latvijā.

Tikšanās ietvarā 18. maijā norisinājās arī iLEGEND III seminārs “Izglītības speciālistu kompetenču nostiprināšana starpkultūru un starpreliģiju dialoga vadīšanā”, nodrošinot telpu piecdesmit dalībniekiem no vairāk nekā trīsdesmit valstīm, lai analizētu un apspriestu jaunākos notikumus, kas veido starpkultūru un starpreliģiju dialogu izglītības sektorā, izaicinājumus un prasmes, kas nepieciešamas to īstenojot.