IAM koalīcija

Nacionālā starpnozaru koalīcija Ilgtspējīgas attīstības mērķiem jeb IAM koalīcija tika dibināta 2019. gada 31. oktobrī, Rīgā, piedaloties 43 dažādu nozaru pārstāvjiem - politiķiem, akadēmiskā, privātā un valsts pārvaldes sektoru pārstāvjiem, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

IAM koalīcijas sekretariāta funkcijas pilda biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”.

Koalīcijas izveides konteksts

Nacionālā koalīcija ir LAPAS darba ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem turpinājums kopš 2014. gada, kad LAPAS ir īstenojušas sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektus, sagatavojušas papildus ziņojumu par IAM ieviešanu Latvijas Nacionālajam brīvprātīgajam ziņojumam ANO, kā arī nodrošinājušas pārstāvniecību Eiropas un globāla mēroga IAM pasākumos.

Koalīcijas darbība

IAM koalīcija ir ir neformāla. Tās mērķis ir atbalstīt Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu stratēģijās, politikās un aktivitātēs lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Rīcības virzieni:

 1. Sabiedrības informēšana un izglītošana par IAM.
 2. IAM ieviešanas uzraudzība un monitorings.
 3. Latvijas IAM prakses popularizēšana strarptautiski.
 4. Ilgtspējīgas attīstības koncepta ieviešana starpnozariski.

Koalīcijas dalībnieki

Koalīcijas biedri ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kam interesē vai kas strādā Ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā.

Koalīcijas biedri un aktīvie domubiedri

 • Baltijas Vides Forums
 • Centrālās Statistikas pārvalde
 • Izglītības attīstības centrs
 • Izglītības iniciatīvu centrs
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests
 • Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts
 • Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
 • Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija
 • Latvijas Bibliotekāru biedrība
 • Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma
 • Latvijas Lauku forums
 • Latvijas Mežu sertifikācijas padome
 • Latvijas Muzeju biedrība
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka
 • Latvijas Orientēšanās federācija
 • Latvijas Ornitoloģijas biedrība
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • Latvijas Pilsoniskā alianse
 • Latvijas Universitāte
 • Latvijas valsts meži
 • Latvijas Zemnieku federācija
 • LR Ārlietu ministrija
 • LR Saeimas pārstāvji (deputāti)
 • LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • New Hansa Lines
 • Pārresoru koordinācijas centrs
 • Providus
 • Repair Cafe
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • SSE Riga
 • Swedbank A/S
 • UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja
 • Vidzemes Augstskola
 • Zaļā Brīvība
 • Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā
 • u.c.

Kā kļūt par IAM koalīcijas biedru