Projekti

Stiprāka un plašāka LAPAS biedru un domubiedru kopiena (2023)
Stiprāka un plašāka LAPAS biedru un domubiedru kopiena (2023)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā” (2022)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā” (2022)
Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji (2022)
Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji (2022)
Jaunieši par klimatu (2022-2023)
Jaunieši par klimatu (2022-2023)
LAPAS ilgtspējas spējināšana (2022-2023)
LAPAS ilgtspējas spējināšana (2022-2023)
Mūsu meži - mūžammeži (2022)
Mūsu meži - mūžammeži (2022)
Diskusiju cikls jauniešiem par Eiropas nākotni “ESi NĀKOTNE” (2022)
Diskusiju cikls jauniešiem par Eiropas nākotni “ESi NĀKOTNE” (2022)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā” (2021)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā” (2021)
Globālas kompetences vietējās un globālās kopienas noturīgai un ilgtspējīgai attīstībai (2021-2022)
Globālas kompetences vietējās un globālās kopienas noturīgai un ilgtspējīgai attīstībai (2021-2022)
Informēts un atbildīgs pilsoniskais aktīvisms Ilgtspējīgai attīstībai (2021)
Informēts un atbildīgs pilsoniskais aktīvisms Ilgtspējīgai attīstībai (2021)
Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei (2020-2023)
Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei (2020-2023)
Ilgtspējīga starptautiskā finanšu politika (2021-2022)
Ilgtspējīga starptautiskā finanšu politika (2021-2022)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!” (2020)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!” (2020)
Konference “Latvijas devums globālai ilgtspējīgai attīstībai: jaunus sadarbības modeļus meklējot” (2019)
Konference “Latvijas devums globālai ilgtspējīgai attīstībai: jaunus sadarbības modeļus meklējot” (2019)
Ilgtspējīgas attīstības mērķu projekts (2018-2019)
Ilgtspējīgas attīstības mērķu projekts (2018-2019)
Globālās izglītības nedēļa “Pasaule mainās – kā ir ar mums?” (2018)
Globālās izglītības nedēļa “Pasaule mainās – kā ir ar mums?” (2018)
LAPAS sarunu festivālā LAMPA (2018)
LAPAS sarunu festivālā LAMPA (2018)
“Vairāk un labāki ES palīdzības brīvprātīgie: Eiropas organizāciju kapacitātes stiprināšana un ES pilsoņu līdzdalības iespēju paaugstināšana humānās palīdzības darbībās” (2017.-2018.)
“Vairāk un labāki ES palīdzības brīvprātīgie: Eiropas organizāciju kapacitātes stiprināšana un ES pilsoņu līdzdalības iespēju paaugstināšana humānās palīdzības darbībās” (2017.-2018.)
Baltijas globālās izglītības seminārs (2018)
Baltijas globālās izglītības seminārs (2018)
Globālās izglītības nedēļa “Mana pasaule atkarīga no mums visiem” (2017)
Globālās izglītības nedēļa “Mana pasaule atkarīga no mums visiem” (2017)
International project “Local Research and Education Hubs- key for sustainability education” (2015-2016)
International project “Local Research and Education Hubs- key for sustainability education” (2015-2016)
Latvijas NVO globālās pilsoniskkās sabiedrības atbalstam (2016)
Latvijas NVO globālās pilsoniskkās sabiedrības atbalstam (2016)
Globālās izglītības nedēļa “Ko sēsi, to pļausi!” (2016)
Globālās izglītības nedēļa “Ko sēsi, to pļausi!” (2016)
Studiju vizīte uz Moldovu (2016)
Studiju vizīte uz Moldovu (2016)
Eiropas gads attīstībai - 2015
Eiropas gads attīstībai - 2015
Subgranti NVO globālās izglītības un attīstības sadarbības projektu īstenošanai (2015)
Subgranti NVO globālās izglītības un attīstības sadarbības projektu īstenošanai (2015)
Globālās izglītības nedēļa “Nodrošini līdzvērtību ikdienā” (2015)
Globālās izglītības nedēļa “Nodrošini līdzvērtību ikdienā” (2015)
Studiju vizīte uz Baltkrieviju (2015)
Studiju vizīte uz Baltkrieviju (2015)
Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015 (2014-2015)
Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015 (2014-2015)
Starptautiskais Attīstības forums (2015)
Starptautiskais Attīstības forums (2015)
TRIALOG V: attīstības sadarbības pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes stiprināšana (2013-2015)
TRIALOG V: attīstības sadarbības pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes stiprināšana (2013-2015)
Globālās izglītības nedēļa “Pārtikas drošība vietējā un globālā mērogā” (2014)
Globālās izglītības nedēļa “Pārtikas drošība vietējā un globālā mērogā” (2014)
Baltic regional seminar on global education “Out of the box: Global education within holistic everyday realities” (2014)
Baltic regional seminar on global education “Out of the box: Global education within holistic everyday realities” (2014)
Baltijas valstis attīstības sadarbībā (2010-2012)
Baltijas valstis attīstības sadarbībā (2010-2012)
Attīstības sadarbības nodrošināšana Latvijas sabiedriski politiskajā dienaskārtībā (2011)
Attīstības sadarbības nodrošināšana Latvijas sabiedriski politiskajā dienaskārtībā (2011)
Pasaules sarunas (2011)
Pasaules sarunas (2011)
Seminārs “Cilvēki kastēs: Stereotipi darbā ar attīstības jautājumiem” (2010)
Seminārs “Cilvēki kastēs: Stereotipi darbā ar attīstības jautājumiem” (2010)
Baltijas valstu globālās izglītības konference (2010)
Baltijas valstu globālās izglītības konference (2010)
Konference “Attīstības izglītības nākotne Latvijā un Eiropā” (2009)
Konference “Attīstības izglītības nākotne Latvijā un Eiropā” (2009)
Pasaules dienas (2006-2008)
Pasaules dienas (2006-2008)
Sadarbība ar Ukrainu (2007-2008)
Sadarbība ar Ukrainu (2007-2008)
Līdzdalība Stratēģiskās analīzes komisijas diskusijā par NVO nozīmi Latvijas attīstības sadarbības politikā (2007)
Līdzdalība Stratēģiskās analīzes komisijas diskusijā par NVO nozīmi Latvijas attīstības sadarbības politikā (2007)
Latvijas un Moldovas forums Kišiņevā (2006)
Latvijas un Moldovas forums Kišiņevā (2006)
Latvijas – Gruzijas NVO forums "Ceļā uz ES” Tbilisi (2005)
Latvijas – Gruzijas NVO forums "Ceļā uz ES” Tbilisi (2005)