Metodikas un rokasgrāmatas

Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešana PSO sektorā
Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešana PSO sektorā
Vietējās sociālās noturības veidošana drošākai pasaulei
Vietējās sociālās noturības veidošana drošākai pasaulei
Vadlīnijas attīstības sadarbības projektu izstrādātājiem un ieviesējiem
Vadlīnijas attīstības sadarbības projektu izstrādātājiem un ieviesējiem
Globālās izglītības stratēģiskās vadlīnijas 2021.-2025. gadam
Globālās izglītības stratēģiskās vadlīnijas 2021.-2025. gadam
Metodika Ilgtspējīgas attīstības mērķu darbnīcai par vietējo problēmu risināšanu
Metodika Ilgtspējīgas attīstības mērķu darbnīcai par vietējo problēmu risināšanu
Metodika nodarbībām par Covid-19
Metodika nodarbībām par Covid-19
Metodika nodarbībām par ilgtspējīgas attīstības mērķiem
Metodika nodarbībām par ilgtspējīgas attīstības mērķiem
Rekomendācijas komunikācijai par attīstības sadarbību un humāno palīdzību
Rekomendācijas komunikācijai par attīstības sadarbību un humāno palīdzību
Metodika nodarbībām par migrāciju
Metodika nodarbībām par migrāciju
Metodika izglītotājiem par ātrās modes industriju
Metodika izglītotājiem par ātrās modes industriju
Metodika nodarbībām par godīgiem nodokļiem
Metodika nodarbībām par godīgiem nodokļiem
Glokalizācijas metodoloģija
Glokalizācijas metodoloģija
Cilvēkdrošības koncepcijas ieviešana
Cilvēkdrošības koncepcijas ieviešana