Aicinām uz diskusiju par attīstības sadarbības perspektīvu

01. jūnijs, 2023

2023. gada 16. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 15.00 diskusiju cikla “Ilgtspēju būvējot. Latvija un Islande.” ietvaros norisināsies piektā LAPAS veidotā diskusija “Attīstības sadarbība pēc 24.02.2022. Secinājumi un perspektīvas”.

2022. gada 24. februāris un Krievijas agresīvais iebrukums Ukrainā iezīmēja būtiskas pārmaiņas arī Latvijas attīstības sadarbībā - finanšu atbalsta apjomā, tā sniegšanas formā un prioritātēs. Ievērojams humānās palīdzības pieaugums, jaunie rekonstrukcijas mehānismi, bēgļu izmaksu iekļaušana Oficiālajā attīstības palīdzībā (OAP) pieprasa plašāku sabiedrības diskusiju par šo instrumentu efektivitāti un tālāko attīstību.

Šis gads ir aktuāls arī ar to, ka termiņš beidzas Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2021.-2023. gadam, un ir sasniegts vidustermiņš Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam.

Diskusijas mērķis ir apzināt dažādu pušu viedokli, sekmēt diskusiju par nepieciešamajiem uzlabojumiem un identificēt konkrētus tālākās rīcības aspektus.

DISKUSIJAS MĒRĶAUDITORIJA: lēmumu pieņēmēji, projektu ieviesēji, politikas veidotāji un īstenotāji attīstības sadarbības jomā.

Diskusijas programma

NORISES VIETAS: LNMM konferenču zāle, Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga / Tiešsaiste

Diskusija tiks translēta tiešraidē un tās ieraksts izmantots tālākā attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomas komunikācijā. Diskusijas rezultāti tiks izmantoti LAPAS Latvijas sadaļas izstrādē CONCORD AidWatch ziņojumā un LAPAS ziņojumā par 17. Ilgtspējīgas attīstības mērķa ieviešanu Latvijā.

Diskusijas ierakstu aicinām noskatīties šeit.

Aktivitāte tiek finansēta EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.