Aicinām uz konferenci!

13. februāris, 2024

2024. gada 21. februārī no plkst. 9.30 līdz 15.30 Ārlietu ministrija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” aicina uz praktisko konferenci “Humānās palīdzības atbalsta sistēmas veidošana Latvijā”.

Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Latvijas nevalstiskās organizācijas (NVO), pašvaldības, uzņēmumi, valsts institūcijas un citas organizācijas kļuva par aktīviem humānās palīdzības sniedzējiem. Ziedojumu kampaņas, pilsoniskās iniciatīvas materiālajam un finanšu atbalstam – esam pieredzējuši neskaitāmus labus piemērus sabiedrības iesaistei. Divu gadu nepārtrauktais darbs, sniedzot palīdzību Ukrainai, ir radījis ilgtspējīgas sadarbības ar Ukrainas organizācijām, redzamu nozīmīgu pieredzi un klātbūtni vietās, kur atbalsts nepieciešams visvairāk.

Lai sekmētu Latvijas NVO spēju paaugstināšanos un uzsāktu ideju apmaiņu par nacionālo humānās palīdzības atbalsta sistēmu, tiek organizēta praktiskā konference ar šādiem mērķiem:

  • sniegt ieskatu starptautiskajā humānās palīdzības sistēmā ANO un ES līmenī;
  • sekmēt izpratni par humāno palīdzību un tās principiem;
  • sniegt praktiskus piemērus humānās palīdzības nodrošināšanā no kaimiņvalstu pieredzes;
  • apspriest nacionālās atbalsta sistēmas veidošanu organizācijām, kas sniedz humāno palīdzību;
  • dot iespēju neformālai savstarpējās sadarbības veidošanai, stiprinot organizāciju kopējās spējas.

Pasākuma pirmajā daļā starptautiski eksperti stāstīs par starptautiskās humānās palīdzības sistēmu – principiem, darbības mehānismiem un praktisko pusi. Otrajā daļā tiks runāts par humānās palīdzības sistēmu, paredzēta arī atvērtā diskusija par humānās palīdzības sistēmas izveidi Latvijā.

Konferencē aicināti piedalīties organizāciju pārstāvji, kuriem ir pieredze humānās palīdzības sniegšanā, NVO un vietējās kopienas, pašvaldības un valsts pārvaldes institūcijas, starptautiskās organizācijas Latvijā, kā arī jebkura ieinteresētā puse, kas vēlas nodarboties ar humānās palīdzības sniegšanu.

Pasākuma programma pieejama šeit.

Konferences valoda - latviešu, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums no angļu valodas.

Skaties konferences ierakstu šeit.

#HumānāPalīdzība #DarāmDrošākaiPasaulei #SDG17

Pasākumu organizē Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai.