Latvijas un Moldovas konference par bibliotekāru lomu sociālajā noturībā

20. oktobris, 2022

2022. gada 31. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Latvijas un Moldovas attīstības sadarbības projekta ietvarā notiks konference “Bibliotēkas kā vietējās sociālās noturības un demokrātijas veidotājas drošības izaicinājumu laikos”. Tās mērķis – dalīties ar Moldovas un Latvijas labās prakses pieredzēm, lai iedvesmotu vietējos bibliotekārus un palīdzētu viņiem attīstīt prasmes reaģēt uz izaicinājumiem un jaunajām lomām, ko nes šā brīža reģionālie drošības izaicinājumi. Konferencē piedalīsies arī Ukrainas bibliotēkas pārstāve, informējot, kā bibliotēkas ir piemērojušās darbam kara apstākļos.

Konferences tiešraide angļu valodā būs skatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas Facebook lapā.

Konferencē piedalīties aicināti Latvijas un Moldovas bibliotekāri, vietējo kopienu līderi, pašvaldību un NVO pārstāvji, kā arī ikviens, kas ieinteresēts medijpratības, demokrātijas un integrācijas jautājumos.

Programma latviešu valodā.

Inese Vaivare, biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) direktore skaidro: “Latvijas un Moldovas iedzīvotāji šobrīd saskaras ar līdzīgiem drošības izaicinājumiem, kuru mazināšanā liela nozīme ir medijpratībai un cīņai ar dezinformāciju. Bibliotēkas var būt svarīgs partneris vietējā kopienā demokrātijas ilgtspējai un pašas sabiedrības noturības veidošanai. Abas valstis arī aktīvi uzņem bēgļus no Ukrainas, kas nozīmē domāšanu par integrācijas tēmām un ko ienācēji lokālā sabiedrībā var sniegt mūsu pašu attīstībai. Šajā projektā īpaši orientējamies uz bibliotēkām Krievijas pierobežā un bibliotekāriem kā pārmaiņu īstenotājiem.”

Līdz ar konferenci sāksies Moldovas bibliotekāru pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte, kuras lielākā daļa notiks Latgalē un Daugavpilī. Delegācija viesosies Ogres Centrālajā bibliotēkā, Latgales Centrālajā bibliotēkā un Dagdas kopienā. Kopā ar Vidzemes augstskolas pētniekiem bibliotekāri no abām valstīm strādās pie sociālās noturības metodikas.

Pasākums notiek attīstības sadarbības projekta “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji” ietvarā. Projektu īsteno biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Moldovas bibiotekāru biedrību, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vidzemes augstskolu. Projekta mērķis ir sekmēt lokālās demokrātijas attīstību un vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes Moldovā un Latvijā.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022.gadā no attīstības sadarbības budžeta.