LAPAS ieguldījums ANM plāna izstrādē

27. aprīlis, 2021

2021. gada 27. aprīlī valdība pieņēma Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu. Arī LAPAS devušas savu ieguldījumu plāna izstrādes procesā. Savos atzinumos par Latvijas #ANM LAPAS iestājās par:

 • sasaisti ar valsts ilgtspējīgas attīstības redzējumu un Nacionālo attīstības plānu, tā nodrošinot gan attīstības koordinētību un spēka pielikšanu jomās, kuras krīze skārusi visvairāk, gan reformu ieviešanu ne tikai atveseļojot, bet arī veidojot noturību nākotnes krīzēs;
 • priekšnosacījumu ieviešanu specifiskā atbalsta saņemšanai – ilgtspējīgas attīstības atdevei investīcijām, sociāli atbildīgam iepirkumam;
 • taisnīgu un vajadzībām atbilstošu pieeju resursiem – 1) nodrošinot investīciju pieejamību arī NVO, kuras var ieviest sociālās inovācijas, sasniegt no sociālās drošības tīkla “izkritušās” mērķa grupas, 2) digitalizēšanas procesā izvērtējot tehnoloģiju pieejamību un katras grupas specifiskās vajadzības;
 • vispusīgu krīžu vadības mehānismu veidošanu, palīdzības sniegšanā iesaistot visas iespējamās sabiedrības grupas, piemēram, kaimiņus, apkaimju iedzīvotājus utt.
 • infrastruktūras pilnveidi funkcijām, kurās nebija iespējams nodrošināt vai kuras skāra vīrusa infekcija - sociālās aprūpes namiem, izglītības iestādēm, tai skaitā, pirmsskolas izglītības iestādēm, kuru nodrošināšana bija kritiski svarīga;
 • nevienlīdzības mazināšanu – ieguldot mājokļos sociāli mazaizsargātām grupām, pakalpojumu sniegšanā senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, atbalstā bērniem un jauniešiem, viena vecāka ģimenēm, kā arī vardarbības ģimenē mazināšanai.

#ANM plāna izstrādes procesā LAPAS:

 • aktīvi sniedza informāciju dažādās specifiskās NVO grupās – biedrībām un nodibinājumiem, kas saņēmušas finansiālo atbalstu Covid-19 ietekmes mazināšanai SIF, specializētā Covid-19 koordinācijas grupā;
 • organizēja atsevišķus pasākumus, piemēram, NVO fokusa grupu Covid-19 ierobežojumu un atbalsta izvērtēšanai, kuras rezultāti tika tālāk izmantoti valdības lēmumu pieņemšanā
 • iesaistījās un sniedza viedokli citu organizāciju – Latvijas Pilsoniskās alianses, Eiropas Kustības Latvijai pasākumos;
 • regulāri sniedza informāciju par Covid-19 jautājumu progresu NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē,
 • kā starptautiski strādājoša organizācija, sniedza prezentāciju par Latvijas ANM procesu SDG Watch Europe pasākumā, kā arī turpinās iesaistīties kopīgā procesā par ANM ieviešanas uzraudzību.

LAPAS darbs ir atzinīgi novērtēts Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā un valdībā, jo deva iespēju ņemt vērā dažādas perspektīvas, kas ir nozīmīgas izsvērtai lēmumu pieņemšanai.

Noslēdzot šo nozīmīgo posmu Latvijas atveseļošanās no Covid-19 krīzes procesā, vēlamies pateikt paldies sadarbības partneriem – Latvijas darba devēju konfederācijai, Latvijas pašvaldību savienībai, Latvijas brīvo arodbiedrību savienībai, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerai, Latvijas zinātņu akadēmijai, valdības ministriem, īpaši, Ministru prezidentam un finanšu ministram, Saeimas Eiropas lietu komisijai, nevalstisko organizāciju domubiedriem – Latvijas pilsoniskajai aliansei, Providus, Latvijas skautu un gaidu centrālajai organizācijai, Eiropas kustībai Latvijā, Invalīdu un viņu draugu apvienībai “Apeirons” un visām citām organizācijām, kas atsaucās mūsu aicinājumam iesaistīties un veidot pārstāvētus un reālajā dzīvē balstītus viedokļus augsta līmeņa sanāksmēm, kā arī medijiem, kas nezaudēja interesi par sabiedrības vajadzībām.

Aktivitāte tika finansēta EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

#AktivoIedzivotajuFonds #EEAgrants #EEAgrantsLatvia