Diskusija Mežs un ekonomika

12. maijs, 2022

04.06.2022. biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS) aicina jauniešus, ekspertus un ikvienu interesentu uz jauniešu un ekspertu diskusiju “Vai mežs glābs pasauli: ekonomika”.

Diskusija ir daļa no LAPAS attīstības iniciatīvu RŪPnīcas jauniešiem aktivitātēm, kuras vieno centrālā tēma MEŽS, ko jaunieši kopā ar ekspertiem pēta caur vides, ekonomikas, komunikācijas un sabiedrības prizmu. Diskusija norisinās Eurodad projekta “Ilgtspējīga starptautiskā finanšu politika” ietvarā.

Šajā diskusijā jaunieši kopā ar mežsaimniecības, ilgtspējas un labas pārvaldības ekspertiem apspriedīs meža tēmu no ekonomikas viedokļa, runājot par to:

  • kādi ir Latvijas ekonomiskie ieguvumi no meža nozares?
  • kādas ir tipiskās pretrunas, salāgojot vides un ekonomikas perspektīvas mežu tēmā?
  • kā uzņēmumu atklātība var ietekmēt meža nozares ieguldījumu tautsaimniecības un valsts attīstībā?

Diskusija notiks Āgenskalna tirgus koprades telpā “Jauniešu stacija” (2. stāvā), Nometņu ielā 64, Rīgā. Aicinām piedalīties ik vienu interesentu.

PROGRAMMA

Moderatori: Santa Krastiņa un RŪPnīca jaunieši – Amanda un Rūdolfs

Mežs un ekonomika

Panelisti:

  • Kristaps Klauss, Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācijas izpilddirektors
  • Ieva Erele, Mēbeļu Ražotāju asociācijas Latvijā izpilddirektore
  • Didzis Palejs, Latvijas Biomasas asociācijas valdes priekšsēdētājs

Uzņēmumi, ilgtspēja un atklātība

Panelisti:

  • Pauls Freidenfelds, biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” pētnieks
  • Artūrs Jansons, biedrības “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” ilgtspējas eksperts
  • Inese Tauriņa, biedrības “Sabiedrība par atklātību – “Delna"” direktore

Aktivitāti atbalsta Eurodad.