NVO IAM ziņojums 2022

07. jūlijs, 2022

Klajā nācis biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sagatavotais nevalstisko organizāciju ziņojums par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu Latvijā. Šis ir otrais pilsoniskās sabiedrības ziņojums par IAM ieviešanu, pirmais tika sagatavots 2018. gadā. Ziņojums prezentēts no 5. līdz 18. jūlijam Ņujorkā notiekošajā ANO Augsta līmeņa politikas forumā, kurā Latvija šogad ir ziņotājvalsts un prezentē valsts ziņojumu par IAM ieviešanu.

Gatavojot ziņojumu, veiktas plašas nevalstisko organizāciju konsultācijas, īpašu uzmanību veltot reģionos dzīvojošu jauniešu viedokļiem. Ziņojumā ietverts ieskats nacionālā konteksta attīstībā kopš 2018. gada, IAM ieviešanas pārskats un sistēmiskās rekomendācijas.

LAPAS pateicas katrai organizācijai, kas sniedza ieguldījumu ziņojuma tapšanā.

Ar pilnu ziņojuma tekstu var iepazīties šeit.

Aktivitāte tiek finansēta EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.