Aicinām uz mācībām par iekļaujošu rīcību krīzes situācijā

22. decembris, 2022

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai partnerībā ar starptautisko organizāciju RedR UK organizē pirmās mācības NVO kapacitātes stiprināšanai sadarbības projektos ar Ukrainu un darbā krīzes situācijās kopumā, stiprinot mūsu pašu organizāciju noturības veidošanos.

Mācības ir pirmā aktivitāte no LAPAS uzsāktās darbības humānās palīdzības sniegšanas pilnveidei un efektīvākai koordinācijai Latvijā. 2023. gadā plānots šo darbu aktīvi turpināt. Mācību mērķa grupa ir LAPAS esošās un topošās biedru organizācijas – NVO, kas sadarbojas ar partneriem Ukrainā vai vēlētos to sākt darīt, kā arī jebkura NVO, kas domā par savas darbības efektivitātes paaugstināšanu.

Norises laiks: 19.01.2023. plkst. 10.00–17.00 klātienē (Rīgā) ar lektoru attālinātu pieslēgšanos.

Valoda: mācības norit angļu valodā, diskusijas klātienē – latviešu valodā.

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 15.01.2023. Norises vieta tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem līdz 16.01.2023.

Nelielā mācību grupā, integrējot teorētisko un praktisko pieeju, apgūsim:

Ievads
Kas ir attīstības sadarbība, humānā palīdzība, kādas krīzes “mācības” esam apguvuši, reaģējot uz Krievijas agresīvo iebrukumu Ukrainā.

I modulis. Kā efektīvi strādāt krīzes situācijā, specifiski fokusējoties uz karu Ukrainā

  • personīgā drošība, iekļaujot personīgās uzvedības un risku novērtējumu,
  • situācijas izvērtējuma spējas, prasmes veikt ātrus un dinamiskus risku un informācijas avotu novērtējumus, informācijas avotu novērtējumus;
  • pamata tehnikas, kā būt efektīvam, iekļaujot stresa vadību un efektivitātes saglabāšanu krīzes laikā.

II modulis. Kā veidot iekļaujošas palīdzības aktivitātes

  • izpratnes barjeru par dažādām riska grupām un to iekļaušanu pārvarēšana;
  • specifisko augsta riska grupu identificēšana Ukrainā;
  • darbību prioritāšu izveidošana caur gadījumu piemēru analīzi;
  • datu un informācijas analīze, tai skaitā, par cilvēkiem gados un ar īpašām vajadzībām, stiprinot viņu pašu līdzdalību.

Noslēgums
Mācību novērtējums, vajadzību apzināšana tālākiem soļiem. Informācija par aktualitātēm, projektu iespējām.

MĀCĪBU EKSPERTI
I modulis
Dr.Dans Pauls (Dr.Dan Paul), RedR UK asociētais treneris. Danam ir 10 gadu pieredze vadot komandas un negadījumu novēršanas aktivitātes augsta riska vidēs dažādos pasaules reģionos, kā arī augsti profesionāla drošības departamenta vadība mobilajai komanai. Viņš ir strādājis vairāk nekā 60 konsultāciju projektos, attīstījis sektora vadošos personīgās drošības (HEAT) un drošības vadības kursus, vadījis darbu vairāk nekā 25 kritiskās un krīzes situācijās. Danam ir bakalaura grāds starptautiskajā drošības un katastrofu vadībā, doktora grāds (PhD) drošības risku vadībā un zināšanu inženierijā.

II modulis
Keita Denmana (Ms.Kate Denman), RedR UK asociētā trenere, kurai ir 15 gadu pieredze darbā ar izglītību, starptautisko attīstību un humāno palīdzību. Katei ir maģistra grāds izglītībā, dzimumu līdztiesībā un starptautiskajā sadarbībā. Viņas specifiskā ekspertīze ir dzimums, iekļaušana, dzimumā balstīta vardarbība, kapacitātes stiprināšana, attieksmes un uzvedības maiņa. Kate ir autore neskaitāmām akadēmiskām un humānās palīdzības publikācijām.

Mācību organizatori

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) ir 2004. gadā dibināta nacionālā platforma, kas apvieno 30 Latvijas NVO, kas strādā globālās pilsoniskās izglītības, attīstības sadarbības, humānās palīdzības, ilgtspējīgas attīstības un sabiedrības noturības tēmās. LAPAS aktīvi strādā no lokālā līdz starptautiskajam līmenim, pārstāvot NVO intereses un attīstot sabiedrības un organizāciju kapacitāti. LAPAS organizē ikgadējās Globālās izglītības nedēļas, izstrādā publikācijas un pozīciju dokumentus, kā arī īsteno sabiedrības informēšanas kampaņas par tēmām kā pārtikas drošība, migrācija, starptautiskā nodokļu politika, godīga ražošana un tirdzniecība, klimata taisnīgums, kā arī citām.

RedR UK ir starptautiska NVO ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi humāno krīžu reakcijā – Haiti zemestrīcēs, Pakistānas plūdos, ebolas uzliesmojumā Rietumāfrikā, Sīrijas krīzē, kā arī šobrīd – Ukrainā. Katru gadu tiek apmācīti tūkstošiem palīdzības sniedzēju angļu, arābu, franču, spāņu, portugāļu valodās, pašreiz arī ukraiņu, poļu un rumāņu valodās. Mācības ne tikai izglīto, bet arī sekmē augstu standartu ieviešanu palīdzības sniegšanā. Atbalstu sniedz arī citas organizācijas, kā arī RedR UK ir akreditēta HPASS kvalitātes standartā. Vairāk info šeit.

Aktivitāte tiek finansēta EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.