Preses relīze: Stiprinās stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai attīstībai

15. janvāris, 2021

Preses relīze 15.01.2021.

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) nākamo četru gadu laikā stiprinās stratēģiskās partnerības un paaugstinās iedzīvotāju, īpašu jauniešu, iesaisti ANO Ilgtstpējīgas attīstības mērķu ieviešanā. Pievienotā vērtība projektam būs sadarbība ar Islandes ilgtspējas centru “Festa” - plānota gan labās prakses apmaiņa, gan abu valstu jauniešu sadarbībā veidota komunikācijas kampaņa.

“Projekta fokuss ir cilvēks – pārmaiņu līderis savā organizācijā, kopienā, valstī un pasaulē. Darīsim kopā ar pārmaiņu līderiem, kā arī sekmēsim, ka ilgstpējīgas attīstības jomā sasniegtais izskan plaši un piesaista jaunas auditorijas un rada jaunus darbus. Plānojam sadarboties ar vairāk nekā 20 organizācijām, veidojot ilgtspējīgu institucionālo un politisko modeli Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanai Latvijā. Īpaša nozīme tiks pievērsta jauniešu iesaistei, dodot iespēju viņiem pašiem īstenot dažādas iniciatīvas savās kopienās.” skaidro LAPAS direktore Inese Vaivare.

Projekta laikā plānots īstenot divas informatīvās kampaņas par Ilgstpējīgas attīstibas mērķiem, organizēt četras praktiskās diskusijas par dažādiem ilgstpējīgas attīstības rakursiem, daloties ar labo pieredzi. Tāpat tiks nodrošināts nozīmīgs atbalsts interešu pārstāvniecībai nacionāli un globāli, tajā skaitā arī izstrādājot gan viedokļu rakstus, gan nevalstiskā sektora ziņojumus par ilgstpējīgas attīstības mērķu ieviešanas aspektiem Latvijā.

Informācijai par projekta ieviešanu aicinām sekot līdzi LAPAS mājas lapā projektam veltītā sadaļā un LAPAS sociālo mediju kontos.

Projektu finansē EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

#AktivoIedzivotajuFonds #EEAgrants #EEAgrantsLatvia