Nevalstisko organizāciju ziņojums par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā (2022)

Nevalstisko organizāciju ziņojums par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā (2022)

Viens no galvenajiem Dienaskārtības 2030 (#Agenda2030) ikgadējiem pārskata pasākumiem ir ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes pārraudzībā notiekošais ANO Augsta līmeņa politiskais forums par ilgtspējīgu attīstību (#HLPF). 2022. gadā HLPF notika no 5. līdz 18. jūlijam Ņujorkā par tēmu “Labāka atjaunošanās pēc koronavīrusa (Covid-19) slimības, vienlaikus veicinot 2030. gada ilgtspējīgas attīstības dienaskārtības pilnīgu īstenošanu”. 2022. gada prioritārie mērķi: 4. (Kvalitatīva izglītība), 5. (Dzimumu līdztiesība), 14. (Dzīve zem ūdens), 15. (Dzīve uz zemes), 17. (Partnerības mērķu ieviešanai).

Vidēji reizi četros gados katra valsts ziņo par Ilgtspējīgas attīstības mērķu (#IAM) ieviešanas progresu. Arī Latvija 2022. gadā sniedza savu brīvprātīgo blakusziņojumu. Kopā 2022 ziņoja 44 valstis, no kurām deviņas no ANO Eiropas reģiona. Latvija forumā ziņoja otro reizi, pirmoreiz ziņojums tika gatavots 2018. gadā.

Arī LAPAS, tāpat kā 2018. gadā, veicot konsultācijas ar NVO, jauniešiem, izmantojot pētījumu rezultātus, 2022. izstrādāja NVO ziņojumu. Ziņojumā atrodams NVO sektora kopskats, mērķu ieviešanas novērtējums un rekomendācijas.

Latviju HLPF 2022.gadā pārstāvēja starpnozaru delegācija, kurā bija arī LAPAS direktore Inese Vaivare. Latvijas ziņojumu 12.07.2022. sniedza izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, savukārt NVO blakusziņojumu – Inese Vaivare. Prezentācijas ieraksts ir skatāms šeit.

Ziņojums ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.