Ziņojums par PSO iesaisti globālās pilsonības izglītībā Latvijā (2023)

Substantive Report on CSO Engagement(2023)

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) līdzdarbojās Global Education Network Europe (GENE) tīkla Peer review procesā Latvijā, iesaistot NVO viedokļa sniegšanai. LAPAS kopš 2007.gada aktīvi ievieš globālās izglītības aktivitātes, tāpat arī mūsu biedri un citas organizācijas. Šajā dokumentā ir apkopoti aktuālie NVO viedokļi par esošo situāciju un priekšlikumi jomas uzlabošanai nacionālā mērogā.