15.mērķis: Dzīvība uz zemes

Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.

Atslēgas vārdi: saldūdens ekosistēma, meži, tuksneši, kalni, bioloģiskā daudzveidība, malumedniecība, invazīvas svešzemju sugas

Fakti (dati no un.org):

  • Cilvēka darbība ir mainījusi gandrīz 75 procentus no zemes virsmas, savvaļas dzīvniekus un dabu iespiežot arvien mazākā planētas stūrī un palielinot tādu zoonozes slimību risku kā COVID-19.
  • Apmēram 1,6 miljardi cilvēku iztikas ziņā ir atkarīgi no mežiem, tostarp 70 miljoni pamatiedzīvotāju.
  • Mežos dzīvo vairāk nekā 80 procenti no visām sauszemes dzīvnieku, augu un kukaiņu sugām.
  • Sausuma un pārtuksnešošanās dēļ katru gadu tiek zaudēti 12 miljoni hektāru (23 hektāri minūtē). Gada laikā varēja tikt audzēti 20 miljoni tonnu graudu.
  • No 8300 zināmajām dzīvnieku šķirnēm 8% ir izmiruši un 22% ir izmiršanas risks.
  • No vairāk nekā 80 000 koku sugām potenciālai izmantošanai ir pētīts mazāk nekā 1 procents.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 15. mērķa īstenošanā:

Elgara Felča stāsts. Latvijas Permakultūras biedrība.

Zanes Ruģēnas stāsts. Zemes draugi.

Ģirta Strazdiņa stāsts. Latvijas dabas fonds.