Mācību vizīte Islandē (2023)

11. aprīlis, 2023

PROJEKTA NOSAUKUMS: Mācību vizīte Islandē
NORISES LAIKS: 2023. gada marts - maijs
FINANSĒTĀJS: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”
PROJEKTA BUDŽETS: 6991.14 EUR
SADARBĪBAS PARTNERI: Islandes Nacionālā jauniešu organizāciju asociācija “Landssamband ungmennafelaga”

PROJEKTA MĒŖKIS: Mācību vizītes mērķis ir sekmēt jauniešu pārliecību par viņu spēju ietekmēt globālus procesus lokāli, apgūstot Islandes pieredzi Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā.

Aktivitātes

  1. Projekta darba grupas tikšanās Zoom platformā ar projekta partnerorganizāciju LUF - vizītes plānošana
  2. Jauniešu pieredzes apmaiņas vizīte Islandē 02.-05.05.2023, kurā piedalījās četru Latvijas aktīvo jauniešu delegācija kopā ar LAPAS pārstāvi.
  3. Mācību vizītes Islandē atskata video