Informēts un atbildīgs pilsoniskais aktīvisms Ilgtspējīgai attīstībai (2021)

01. jūnijs, 2021

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Informēts un atbildīgs pilsoniskais aktīvisms ilgtspējīgai attīstībai” NORISES LAIKS: 01.05.2021. - 30.11.2021. FINANSĒTĀJS: Ārlietu ministrija, granta projektu konkurss “Attīstības sadarbības projekti Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam” BUDŽETS: 39 487 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: paaugstināt Baltkrievijas vietējo kopienu pašu spēju īstenot pilsonisko pārmaiņu aktivitātes. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar nodibinājumu “Make Room Europe”.

Projekta ietvarā notika ekspertu tematiskās diskusijas par ilgtspējas tēmām; nodarbības par sociālo mediju izmantošanu informācijas izplatīšanā pilsoniskās žurnālistikas atbalstam; tika sniegts atbalsts vietējo kopienu aktīvistiem dažādu iniciatīvu veidošanā, kā arī projekta dalībniekiem nodota Latvijas pieredze demokrātijas procesos.