Attīstības sadarbības nodrošināšana Latvijas sabiedriski politiskajā dienaskārtībā (2011)

27. maijs, 2011

2012. gada Baltijas konference par cilvēkdrošību radīja izpratni Latvijā par to, ka Latvijas inovāciju potenciāls šajā jomā ir liels. Aktīvu lomu spēlēja divas akadēmiskās pētnieku grupas, kuras nodarbojas ar drošumspējas stiprināšanas jautājumiem. Konferences rezultātā tika dibināta starptautiska grupa – Human Security 2015.

Daži dalībnieki kopā rakstījuši viedokļu lapu par šo tēmu, kuru izmanto dažādos Eiropas forumos, kuros runā par attīstības sadarbību pēc 2015. gada. Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) informē Beyond 2015 par drošumspējas stiprināšanas ietekmi uz attīstības uzlabošanu. Beyond 2015 veicina diskusiju globālajā mērogā par to, kādai attīstības paradigmai būtu jāseko Tūkstošgades attīstības mērķiem, tāpēc ir svarīgs Latvijas prezidentūras kontekstā.

Papildus, lai nodrošinātu Latvijas vadošo lomu drošumspējas stiprināšanas koncepcijas izplatīšanai, LAPAS rīkoja Pasaules sarunas par šo tēmu, īstenoja nodarbību cilvēkiem, kas vēlas šo konceptu piemērot savam darbam Latvijā (nodarbības materiāli radīti šim nolūkam), izplatīja 70 CD par tēmu, t.sk. vadošām ANO amatpersonām, Eiropas attīstības ekspertiem, citām Eiropas attīstības sadarbības NVO platformām. Tika sagatavots pieteikums cilvēkdrošības jēdziena operacionalizēšanai 2013-2014. gadam EuropeAid attīstības izglītības grantu projektu konkursā.

Projekta finansētājs – Sorosa fonds Latvija.