Baltijas valstis attīstības sadarbībā (2010-2012)

27. oktobris, 2010

No 2010. gada līdz 2012. gada beigām Latvijas Platforma attīstības sadarbībai sadarbībā ar Igaunijas (Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) ) un Lietuvas (National Platform of Development Cooperation Nongovernmental Organisations) partneriem realizēja projektu “Baltijas valstis attīstības sadarbībā” (Baltic States – Channeling Information for Development).

Projekta mērķis
Strādāt, lai radītu priekšnoteikumus ka valstu valdības Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī Eiropas Savienībā strādātu, lai radītu politikas, kas ir saskaņotas, tādā veidā samazinot negatīvās sociālās dimensijas ko rada globalizācija un mazinātu draudus cilvēku drošībai, veicinot Tūkstošgades attīstības mērķu realizāciju.

Uzdevums bija nodrošināt labāku izpratni par cilvēkdrošību, globalizācijas sociālajiem aspektiem un par attīstības sadarbību globalizācijas kontekstā.

Aktivitātes

  1. Baltijas Pasaules sarunas (PanBaltic World Talks)
  2. Nacionālās Pasaules sarunas (National World Talks)
  3. LAPAS infoLAPA
  1. Faktu lapas par dažādiem globalizācijas sociālajiem aspektiem:
  1. Infogrammas

Projekta rezultātā notika Baltijas mēroga konferences, nacionāla mēroga konferences, brīfingi, izstrādātas faktu lapas par globālām attīstības tēmām, uzlabotas triju NVO attīstības platformu mājaslapas, informācija izpatīta informatīvajos apkārtrakstos, radītas Twitter un Facebook ziņas.

Projektu Baltic States –Channeling Information for Development Nr. DCI-NSA ED/2009/201-971 atbalstīja Eiropas Komisijas EuropeAid sadarbības birojs. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības un Sorosa Fonds–Latvija finansiālo atbalstu.