Baltijas valstu globālās izglītības konference (2010)

30. aprīlis, 2010

2010. gada 29. un 30.aprīlī Rīgā pulcējās vairāk nekā 70 Baltijas valstu skolotāji, metodiķi, augstākās izglītības un NVO pārstāvji, kā arī triju valstu izglītības un ārlietu ministriju pārstāvji, lai piedalītos Baltijas valstu globālās/attīstības izglītības konferencē.

Konferences mērķis
Apmainīties ar labāko praksi par to, kā nostiprināt attīstības izglītību Baltijas valstu formālajā un neformālajā izglītības sistēmā.

Kā Latvijas iedzīvotāju rīcība ietekmē Āfrikas zemnnieku? Kā mazināt varbūtību, ka finanšu krīze atkārtojas? Uz šiem un citiem jautājumiem par globālajām likumsakarībām un kā tos ietekmēt – atbildes meklējamas attīstības izglītībā.

Attīstības izglītība ir aktīvs mācību process, kas ļauj cilvēkiem attīstīt savu izpratni par starptautiskajām attīstības prioritātēm, ilgtspējīgas attīstības principiem, globālo problēmu iemesliem un ietekmi, kā arī personisko iesaisti un informētu lēmumu pieņemšanu.

Konferenci (video tiešsaistē) uzrunāja Eiropas Komisijas Attīstības komisārs Andris Piebalgs, skaidrojot kādas zināšanas un dzīves prasmes nepieciešamas Baltijas valstu iedzīvotājiem, lai tie varētu ietekmēt globālās attīstības procesus. Ar lekciju uzstājās arī Vidzemes augstskolas pasniedzējs V. Valtenbergs „21 gs izglītība – globālā izglītība".

Konferences gaitā notika valsts institūciju un nevalstiskā sektora viedokļu apmaiņa par iespējām stiprināt attīstības izglītību, diskusijas dažādas darba grupās, jaunu projektu ideju izstrāde un Baltijas NVO labo prakšu apmaiņa.

Ziņojums par konferences gaitu un rezultātiem angļu valodā

Konferenci organizēja biedrība Latvijas Platformas Attīstības sadarbībai (LAPAS) ar Igaunijas Apaļo galdu attīstības sadarbībai (AKU), Lietuvas sadarbības tīklu attīstības izglītības jautājumos, Lietuvas Jaunatnes centru un Lietuvas Nacionālo attīstības organizāciju platformu.

Konferenci atbalstīja Eiropas Padome un Eiropas Komisija.