RŪPnīca: rīcība ar rūpēm (2022-2023)

27. jūnijs, 2022

PROJEKTA NOSAUKUMS: RŪPnīca: rīcība ar rūpēm (RŪPnīca: act with care)
NORISES LAIKS: 30/06/2022 - 28/01/2023
FINANSĒTĀJS: Eiropas Savienība un Izglītības un izpratnes veicināšana attīstības jomā programma (DEAR)
PROJEKTA MĒRĶIS: Vairot zināšanu un kritiskās izpratnes attīstību par trīs ilgtspējīgas attīstības pīlāriem, īpaši par saikni starp vides un migrācijas jautājumiem, un kalpot par pozitīvu piemēru pārmaiņu pasākumiem kopienas un valsts līmenī, tostarp dažādās formās, piemēram, ielu māksla, interešu aizstāvība, izglītojoši pasākumi, kultūras akcijas un citi.

“RŪPnīca: rīcība ar rūpēm” ir projekts LAPAS jauniešu spēcināšanai ar uzdevumu veikt reālu interešu aizstāvību un piesaistīt resursus šo pozitīvo pārmaiņu veicināšanā. Projektā realizētās aktivitātes deva iespēju iesaistītajiem jauniešiem paust un aizstāvēt savu viedokli, vienlaikus veidojot savas personiskās attīstības iniciatīvas, lai iesaistītu vienaudžus un raisītu sabiedrības interesi par klimata pārmaiņām un citām ar vidi saistītajām tēmām.

Projekta ietvaros jaunieši tika spēcināti ar praktiskiem līdzekļiem ieviest savas iecerētās pārmaiņas pasaulē, gūstot izpratni par lēmumu pieņemšanas un interešu aizstāvības mehānismiem. Tēmu internalizācija paaugstināja personīgo motivāciju un deva spēku īstenot pārmaiņas. Vietējo pasākumu pozitīvā pieredze un kopienas aktīvisms pavēra ceļu turpmākai konstruktīvai aktivitātei, īpaši izmantojot dalībnieku izvēlētos daudzveidīgos komunikācijas veidus un aktivitātes, kā rezultātā norisinājās kampaņa “Jaunieši par klimatu”.

Vairāk par projekta rezultātiem skaties šeit.