Eiropas gads attīstībai - 2015

27. marts, 2015

2015. gads bija pirmais ārpolitikai veltītais gads kopš tematisko gadu tradīcijas dibināšanas 1983. gadā. Eiropas tematiskā gada mērķis ir aicināt Eiropas iedzīvotājus domāt un iesaistīties konkrēta jautājuma risināšanā.

Eiropas gada attīstībai – 2015 uzdevumi

• Skaidrot iedzīvotājiem, kāpēc un kādi ir sasniegtie rezultāti, jo ES attīstības sadarbībai ik gadu novirza ~ 60 mljrd. EUR gadā. • Veicināt katra indivīda iesaisti un atbildīgu rīcību ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. • 2015.gadā beidzās 2000. gadā pieņemtie ANO Tūkstošgades attīstības mērķi, kuru mērķis bija uz pusi samazināt nabadzību pasaulē. 2015. gadā valstīm bija jāvienojas par jauniem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas attieksies uz visām valstīm, arī Latviju. Jaunā ietvara mērķi ir ne tikai izskaust nabadzību pasaulē, bet arī risināt vides un klimata pārmaiņu jautājumus, veicināt demokrātisku valsts pārvaldi un cilvēktiesību ievērošanu pasaulē.

Kāpēc Tev tas ir svarīgi?

! Tu radi pārmaiņas. Tavām ikdienas izvēlēm ir tieša ietekme uz cilvēku dzīvi citur pasaulē. Tava rīcība rada pārmaiņas. Iedvesmojies no iedzīvotāju, kopienu, organizāciju un institūciju iniciatīvām labākai pasaulei dažādās pasaules malās.

! Attīstības sadarbība nav tikai palīdzība tālām zemēm. Attīstības sadarbība nav stāsts par to, ko “mēs dodam”, bet par to, “kā mēs dzīvojam”. Tā ir pārmaiņu radīšanu cilvēku dzīvēs, kas ietekmēs arī tavu dzīvi šeit – Latvijā. Miers un drošība pasaulē nozīmē mieru Eiropā. Līdz ar to Latvija sniedz palīdzību valstīm krīzes situācijās, piemēram, Ukrainai.

! Mēs nododam mūsu pieredzi tālāk, un tā tiek novērtēta. Latvijas valsts pārvaldes institūcijas, uzņēmumi, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas ir dalījušās ar pieredzi ar citām valstīm, pēc mūsu Latvijas Pašvaldību savienības modeļa ir izveidotas apvienības Moldovā un Gruzijā, Moldovas robežas apsargā Latvijas robežsardzes suņi, Uzbekistānā ir izveidotas kopienas organizācijas vardarbības pret sievieti mazināšanai. Ikviens ir atbildīgs par pozitīvām pārmaiņām, tāpēc gada moto ir „Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne”.

Kas notika Latvijā Eiropas gada attīstībai – 2015 ietvarā

 • filmu mēnesis un diskusijas vairāk nekā 100 Latvijas kopienās pavasarī un rudenī;
 • ceļojošas foto izstādes;
 • radošie konkursi – video konkurss jauniešiem “Shining Stars of Europe”, studentu radošo darbu konkursi, „Lorenzo Natali” balva žurnālistikā, Eiropas Parlamenta fotogrāfiju balva, u.c.;
 • informatīvā telts lielākajos pasākumos Latvijā;
 • lekciju un diskusiju cikli par sociālo korporatīvo atbildību un godīgu tirdzniecību;
 • video lekcijas par attīstības sadarbību;
 • attīstības sadarbības politikas novērtēšanas konference;
 • dažādas nevalstisko organizāciju aktivitātes skolām un citām mērķa grupām.

VĒSTNIEKI

Eiropas gada attīstībai idejas popularizēt palīdzēja labas gribas un jauniešu vēstnieki.

Labas gribas vēstnieki

 • Andris Piebalgs – bijušais Eiropas komisārs attīstībai
 • Vaira Vīķe-Freiberga – bijusī Latvijas prezidente
 • Normunds Bergs – „SAF Tehnika” izpilddirektors
 • Ināra un Boriss Teterevi – filantropi – „Teterevu fonda” dibinātāji
 • Grupa „Instrumenti” – mūziķi
 • Agita Hauka – Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja un biedrības „Iecavas sieviešu klubs „Liepas” vadītāja
 • Hosams Abu Meri – Saeimas deputāts, ārsts
 • Egons Reiters – „1000 jūdzes” ekspedīcijas rīkotājs un dalībnieks
 • Mudīte Priede – Latvijas Pašvaldību savienība, izpilddirektore

Jauniešu vēstnieki

 • Carnival Youth – mūziķi
 • Paula Āboliņa-Ābola – „IDEJU MĀJA”
 • Aizputē Mārtiņš Zvīdriņš – kalnu maratonu skrējējs
 • Ansis Kolmanis (ansis) – hiphoperis/ reperis „Dirty deal Audio”
 • Rūta Kronberga – „Humana People to People”, attīstības izglītības nevalstiskā organizācija
 • Inga Greiškāne, Emīls Hlevickis – Lucavsalas Eko biedrība
 • Dāvis Landorfs – žurnālists
 • Kārlis Lesiņš – žurnālists
 • „QUO to domā?”, Latvijas Debašu asociācija

Eiropas gadu attīstībai Latvijā īsteno LR Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.