Konference “Latvijas devums globālai ilgtspējīgai attīstībai: jaunus sadarbības modeļus meklējot” (2019)

27. decembris, 2019

2019. gada 12. decembrī, atzīmējot attīstības sadarbības 15 gadus, LAPAS sadarbībā ar Ārlietu ministriju organizēja domas rosinošu konferenci “Latvijas devums globālai ilgtspējīgai attīstībai: jaunus sadarbības modeļus meklējot”.

Konferencē eksperti diskutēja par trim perspektīvām, kas aktuālas mūsdienu globālajā un Latvijas kontekstā:

  1. Paplašinot partneru loku: privātais sektors attīstības sadarbībā.
  2. Sabiedrības atbalsta un izpratnes paaugstināšana par Latvijas ieguldījuma nozīmi globālajā attīstībā.
  3. Decentralizētas sadarbības nozīme iekļaujošas attīstības sekmēšanā.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 70 pieredzējuši attīstības sadarbības praktiķi, interesenti un citi eksperti, kurus interesē, kā Latvija var veidot mūsdienīgu un atbildīgu ieguldījumu globālai ilgtspējīgai attīstībai.

Konferences rezultāti izmantoti, veidojot jauno attīstības sadarbības politikas ciklu.

Konferences programma ar runātāju profiliem

Konferences paneļdiskusiju ieraksti

Konferences atklāšana un paneļdiskusija “Paplašinot partneru loku - privātais sektors attīstības sadarbībā”

Paneļdiskusija “Sabiedrības atbalsta un izpratnes paaugstināšana par Latvijas ieguldījuma nozīmi globālajā attīstībā”

Paneļdiskusija “Decentralizētas sadarbības nozīme iekļaujošas attīstības sekmēšanā”