Latvijas – Gruzijas NVO forums "Ceļā uz ES” Tbilisi (2005)

15. marts, 2005

2005. gadā biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” sadarbībā ar Sorosa Fondu Latvija uzsāka sadarbības veidošanu ar Gruziju, kā rezultātā:

  • 2005. gada maijā tika organizēts izpētes brauciens uz Gruziju,
  • 2005. gada augustā foruma plānošanas brauciens uz Gruziju,
  • 2005. gada septembrī - Gruzijas delegācijas viesojās Latvijā un
  • 2005. gada 5.- 7. oktobrī Tbilisi notika Latvijas - Gruzijas NVO forums Tbilisi “Ceļā uz ES”.

Izpētes brauciena mērķis bija iepazīties ar situāciju nevalstiskajā sektorā – izpētīt nevalstiskā sektora attīstības stadiju, sektora vajadzības, nepieciešamības, identificēt potenciālās sadarbības jomas, kā arī attīstīt pilotaktivitātes ideju. Brauciena rezultātā tika izstrādāts un īstenots projekts, kura ietvaros LAPAS partnerībā ar SFL, Atklātās sabiedrības fondu Gruzijā, sadarbībā ar LR ĀM, UNDP Latvijā un ar Atklātās Sabiedrības institūta programmu Austrumi-Austrumiem, Tbilisi pilsētas domes finansiālu atbalstu rīkoja NVO forumu Gruzijā: “Ceļā uz ES” 2005. gada 5.-7. oktobrī, Tbilisi.

Galvenais foruma mērķis bija noteikt attīstības sadarbības iespējas starp abām valstīm.

Foruma tēmas – atbalsts demokrātiskai sabiedrībai virzībā uz ES, un attīstības sadarbības veicināšana nevalstiskā sektora jomā starp abām valstīm sociālajā un izglītības sfērās.

Forumā darba vīzītes ietvaros piedalījās Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga, savā runā uzsverot pilsoniskās sabiedrības lomu ceļā uz demokrātisku valsti un ES.

Forumā piedalījās 13 Latvijas NVO (tai skaitā LAPAS biedri), vairāk nekā 60 Gruzijas NVO, valsts un pašvaldību pārstāvji no abām valstīm un starptautiskām organizācijām, kopā sasniedzot 88 dalībniekus.

Foruma veiksmīgas īstenošanas rezultātā Latvijas dalīborganizācijām radās vairāk nekā 12 projektu idejas. Projekts veicināja foruma dalībnieku un potenciālo finansētāju izpratni par attīstības sadarbību, LAPAS lomu tajā, kā arī turpmāko sadarbību starp abām valstīm. Īstenojot šo projektu, LAPAS stiprināja savu administratīvo un profesionālo kapacitāti, palielinot spēju piesaistīt finansētājus turpmāko aktivitāšu īstenošanai Gruzijā.