Sabiedrības noturības eksperta Kaila Kinga vizīte (2024)

25. janvāris, 2024

No 2024. gada 23. līdz 25. janvārim Rīgā viesojās Kails Kings (Kyle King) – sabiedrības noturības eksperts no ASV ar vairāk nekā trīsdesmit gadu pieredzi starptautiskajā krīzes vadībā, NATO krīzes vadības un katastrofu novēršanas kursa nodrošinātājs ASV, bijušais civilais padomnieks NATO, EDSO speciālās monitoringa misijas Ukrainā eksperts un starptautiskās misijas konsultants Kosovā. Eksperta vizīti Latvijā organizē biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS).

23. un 25. eksperts kopā ar LAPAS pārstāvjiem tikās ar Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta un Valsts Ugunsdzsēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem, Nacionālo Bruņoto spēku civilmilitārās sadarbības speciālistiem, Aizsardzības ministra biroja un Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību un Krīzes vadības un noturības departamentu pārstāvjiem, kā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes pārstāvjiem, lai diskutētu par pilsoniskās sabiedrības un kopienu lomu un iesaistes iespējām sabiedrības un kopienu noturībā.

24. janvārī Kails Kings vadīja mācības Šodien “Sabiedrības noturības veicināšana: civilā perspektīva uz NATO noturības pamatiem”. Vairāk nekā 40 dalībnieku vidū bija pārstāvji no valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajam organizācijām, kopienu aktīvisti no dažādiem Latvijas reģioniem. Dienas laikā tika analizēti globālos drošības izaicinājumi, izzināta NATO sabiedrības noturības pieeja, eksperts dalījās ar virkni piemēru par rīcību krīzes situācijas gan Ukrainā, Kosovā, Afganistānā, gan citās pasaules valstīs.

Svarīgākās atziņas:

  • ⁠starpsektorālā sadarbība starp kopienām, pilsonisko sabiedrību, pašvaldībām, privāto sektoru un valsts pārvaldi ir nenovērtējami svarīga, jo tikai ciešā, dzīvā dialogā iespējams vienoties par kopīgu rīcību, izzinot gan pieejamos resursus, vienojoties par atbildībām un arī veidot savstarpēju uzticēšanos sadarbības ilgtspējai;
  • ⁠šobrīd visā pasaulē notiek domāšanas maiņa attiecībā uz sabiedrības un kopienu lomu krīzes situācijās. Proti, ka nevis sabiedrībai pasīvi jāgaida, bet pašai jādomā gan par savu noturību, gan arī militārā sektora atbalstu krīzes situācijā.
  • starpsektorālais dialogs jāsāk ar kopienu vajadzību izzināšanu. Tieši pati kopiena ir tā, kas vislabāk pārzina savus resursus, iespējas un vajadzības. Ir nepieciešama sākotnējā vienošanās un vienprātība kopienas ietvarā, lai ar to tālāk ietu pie partneriem citos sektoros un pārliecinātu tos par nepieciešamajām izmaiņām.

LAPAS direktore Inese Vaivare par pasākuma nozīmību: “Pēdējos divus gadus katrs ir aizdomājies – ko es darītu militāra apdraudējuma gadījumā? No Ukrainas pieredzes redzam, cik liela nozīme ir katram iedzīvotājam, kas palīdz pretoties ienaidniekam, nodrošina humānās palīdzības funkcijas un valsts darbības nepārtrauktību. LAPAS jau divus gadus aktīvi darbojas kopienu noturības stiprināšanā, arī organizējot praktiskas galda izspēles sabiedrības iesaistei krīzes situācijās pašvaldībās, taču piesaistīt ārvalstu ekspertu ar tik plašu pieredzi un NATO specifisko vadlīniju piemērošanas pārzināšanu mums ir izdevies pirmo reizi. Plānojam sadarbību ar Crisis Lab arī turpināt, veidojot dažādus pasākumus drošākai Latvijai.”

Apmācības bija daļa no Latvijas Pilsoniskās alianses un LAPAS projekta “Pilsoniskās sabiedrības līderi sabiedrības noturībai un reģionālajai drošībai”, kas tiek īstenots ar Zviedrijas institūta atbalstu. Eksperta vizīte un mācību īstenošana ir iespējama, pateicoties Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (Baltic-American Freedom Foundation) finansējumam.

Par Crisis Lab: Crisis Lab ir profesionālās attīstības platforma, ko ieviesusi organizācija Capacity Building International (ASV), kas piedāvā inovatīvu izglītību un apmācības krīžu vadības jomā, kas izstrādātas, lai sagatavotu profesionāļus mainīgajiem jomas izaicinājumiem. Mājas lapa – https://www.capacitybuildingint.com/.

Par ekspertu Kailu Kingu: Sabiedrības noturības eksperts ar vairāk nekā trīsdesmit gadu pieredzi starptautiskajā krīzes vadībā –NATO krīzes vadības un katastrofu novēršanas kursa nodrošinātājs ASV, bijušais civilais padomnieks NATO, EDSO speciālās monitoringa misijas Ukrainā eksperts un starptautiskās misijas konsultants Kosovā. Capacity Building International izpilddirektors un Crisis Lab dibinātājs. Viņa plašais ieguldījums ir būtiski veidojis ārkārtas situāciju pārvaldības praksi visā pasaulē.