Sadarbība ar Ukrainu (2007-2008)

15. oktobris, 2007

2007. gadā biedrība Latvijas Platforma attīstības sadarbībai ar Sorosa Fonda atbalstu uzsāka sadarbības veidošanu ar Ukrainu, kā rezultātā 2007. gada oktobrī tika organizēts izpētes brauciens uz Ukrainu, izpētes ziņojuma un rekomendāciju sagatavošana sadarbības attīstībai, Ukrainas delegācijas viesošanās Latvijā notika 2008. gada janvārī, Latvijas - Ukrainas Vasaras Akadēmija 2008.

2007. gada septembrī un oktobrī tika veikta Latvija un Ukrainas sadarbības iespēju izpēte un sagatavots ziņojums LAPAS Ukrainas programmas uzsākšanai. Pētījuma rezultātā par LAPAS sadarbības reģionu tika ieteikta Austrumukraina ar tālāku sadarbības aktivitāšu izplatību uz Ukrainas dienvidu apgabaliem. Izpētes vizītes laikā tika veiktas intervijas un konsultācijas ar aptuveni četrdesmit informācijas avotiem starptautiskas organizācijās, Ukrainas nevalstisko organizāciju, Ukrainas reģionu parvaldes, pašvaldību un Latvijas projektu organizāciju vidū.

Par viena no ieteicamām sadarbības tēmām iezīmējās vietējā plānošana un attīstības stratēģiju veidošana, iesaistot pilsonisko sabiedrību un vietējo profesionālo un akadēmisko ekspertīzi, pašvaldību projektu publiskā apspriešana, iedzīvotāju biedrības un privātās namu pārvaldes. Otra no ieteicamās sadarbības tēmām bija sociālā palīdzība un ar to saistītie cilvēktiesību jautājumi, pašvaldību un nevalstisko spēlētāju līdzdalība vietējos sociālos projektos; ielas bērni; nelegālais bērnu darbs; varmācība ģimenē; nacionālās vietējās kampaņas pret cilvēku tirdzniecību, varmācību ģimenē, seksuālo vardarbību pret bērniem; ilgtermiņa psiholoģiskās un juridiskās palīdzības dienesti kā arī asociāciju, nacionālo platformu veidošana un politiskā lobēšana šī profila nevalstiskajām organizācijām. Būtiska interese Ukrainā bija par trīspusējo pašvaldību, pilsoniskās sabiedrības un sociāli aktīvā biznesa sadarbību un kopienu fondiem. Tika apsvērta arī iespēja sadarboties ES integrācijas, vides un ekoloģijas jomā, kā arī zemnieku asociāciju veidošanā un lauku attīstībā.

No 2008. gada 13. līdz 19. janvārim Latvijā viesojās Ukrainas programmas kontaktpersonas – spēcīgu nevalstisko organizāciju vadītāji, kas aktīvi strādā Austrum-, Ziemeļaustrum- un Dienvidukrainā. Vizītes laikā viņi tikās ar sadarbības projektos iesaistīto nevalstisko organizāciju, Ārlietu Ministrijas, Rīgas Domes, Lielvārdes, Ogres un Daugavpils pašvaldību un sociāli aktīvā biznesa darbiniekiem un vadītājiem. Vizītes noslēgumā notika tālāka Ukrainas programmas plānošana.

No 2008. gada 19. līdz 22. augustam notika Latvijas - Ukrainas projektu partneru Vasaras Akadēmija 2008. Akadēmijas dalībnieki bija 16 Ukrainas nevalstisko organizāciju, pašvaldību, vietējās administrācijas un sociāli aktīvā biznesa pārstāvji, kuri pasākuma ietvaros tikās ar vairāk nekā 42 potenciālajiem Latvijas projektu kontaktiem. Vasaras Akadēmijas laikā tika apspriesta un detalizēti izstrādāta virkne kopējo iespējamo projektu iniciatīvu pieaugušo mūžizglītības, sociālo pakalpojumu, ES projektu sagatavošanas, sieviešu uzņēmējdarbības un vietējas attīstības jautājumos.

Programmu atbalstīja Sorosa fonda (Latvija) un Rennaisance fonda (Ukraina) East - East programmas, kā arī Konrada Adenauera Fonda Rīgas birojs.