Pilsoniskās sabiedrības līderi sabiedrības noturībai un reģionālajai drošībai (2023-2024)

05. jūlijs, 2023

PROJEKTA NOSAUKUMS: Pilsoniskās sabiedrības līderi sabiedrības noturībai un reģionālajai drošībai
NORISES LAIKS: 06/2023 – 02/2024
FINANSĒTĀJS: Zviedrijas institūts
PROJEKTA MĒRĶIS: Veicināt pilsoniskās sabiedrības noturību Latvijā, stiprinot pilsoniskās sabiedrības līderus, veicinot noturīgu sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI: Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai

Projekta laikā tika nodrošinātas vairākas aktiviātes pilsoniskās sabiedrības organizācijām - darbnīcas, apmācības - lai attīstītu dažādas krīzes menedžmenta prasmes rīcībai gan individuālā gan kopienu un sabiedrības līmenī. Tiks iesaistītas gan PSO, kas strādā lokālā līmenī ģeogrāfiskajās kopienās, gan arī tematiski, piemēram, ar cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem, maznodrošinātajām grupām un citām. Izveidotais PSO tīkls būs atbalsts valsts institūcijām un pašvaldībām, sekmēs arī pašu organizāciju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību.

Kopumā projektā laika posmā no 2023. gada augusta līdz 2024. gada februārim tika īstenotas septiņas PSO līderu mācības gatavībai dažādās apdraudējuma situācijās. Mācību mērķis bija sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas un veidot noturīgu sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī izveidot sadarbības tīklu pašām nevalstiskajām organizācijām.

Mācību tēmas:

  • 1. nodarbības (18.08.2024.) galvenie temati bija personīgā noturība krīzes situācijās un visaptveroša valsts aizsardzība, aktuālā drošības situācija un sabiedrības loma tajā.
  • 2. nodarbība (26.09.2024.) “Civilā aizsardzība, kopienu loma dažādās apdraudējuma situācijās”, kuras laikā pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) iepazīstināja ar valsts civilās aizsardzības sistēmu, kas ietver arī iedzīvotāju apziņošanu, informāciju par patvertnēm un kopienas iesaisti.
  • 3. nodarbībā (10.10.2024.) runāja par militāro apdraudējumu, kopienu rīcību, specifiskajiem aspektiem un psiholoģisko noturību kara apstākļos.
  • 4. nodarbības (28.11.2024.) tēma “Iedzīvotāju un kopienu rīcība hibrīdkara apdraudējuma situācijā. Informācijas karš.”
  • 5. nodarbības (05.12.2024.) tēma bija PSO lomu krīzes situācijās, tai skaitā darbs ar sensitīvām grupām apdraudējuma situācijās.
  • 6. nodarbība (24.01.2024.) bija mācības ar ASV noturības ekspertu Kailu Kingu (Kyle King), no Capacity Building International (CBI). CBI mērķis ir veidot noturīgas kopienas caur krīzes vadību un kopienu gatavību. CBI ir plaša pieredze starptautiskās krīzes situācijās un konfliktu vadībā.
  • 7. nodarbība (29.02.2024.)- apmācības ar noturības ekspertu Vitāliju Rakstiņu un Ukrainas praktiskās pieredzes stāstiem.

Projekts īstenots ar Zviedrijas institūta finansiālu atbalstu.