Studiju vizīte uz Baltkrieviju (2015)

15. oktobris, 2015

Latvijas Platformas attīstības sadarbībai biedru organizācija biedrība “DIA+LOGS - atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS” Eiropas Attīstības gada 2015 laikā īstenoja projektu “Attīstības sadarbība - Sabiedrības veselība: Latvija - Baltkrievija”, kura mērķis bija palielināt izpratni par veselības jautājumiem saistībā ar attīstības sadarbību un īpaši Baltkrieviju.

Projektā ietvarā notika studiju vizīte uz Baltkrieviju, kurā piedalījās pieci dalībnieki, tajā skaitā Eiropas Attīstības gada 2015 vēstnieks Hosams Abu Meri. Pēc studiju vizītes tika sagatavoti trīs informatīvi ziņojumi. Īpaša uzmanība tika pievērsta popularizēšanai sociālajos medijos, rakstiem laikrakstos, jaunu partnerību dibināšanai.