Ilgtspējīga starptautiskā finanšu politika (2021-2022)

07. februāris, 2021

No 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” īstenoja projektu par globālo finanšu un nodokļu politiku “Ilgtspējīga starptautiskā finanšu politika”. Projekta mērķis: vairot sabiedrības, tajā skaitā gan publiskā, gan privātā sektora, zināšanas un pieredzi par ilgtspēju nodokļu jomā, aicinot tam pievērst uzmanību ikviena sektora spēlētājiem. Tāpat projekts kalpoja kā platforma, lai nacionālajā līmenī veidotu dialogu starp iesaistītajām pusēm, kā arī veicināja iesaistīto valstu dialogu un pieredzes apmaiņu. Projekta realizēšanas gaitā tika īstenotas vairākas aktivitātes, tostarp apaļā galda diskusijas, semināri, tāpat arī viedokļu dokumentu un pētījumu prezentācijas, kas ieskicē situāciju globālo finanšu un nodokļu politikas jomā gan starptautiskā vidē, gan Latvijā. Viens no projekta uzdevumiem irbija nodokļu un finanšu sistēmas ekspertu sagatavošana.

Projekta pasākumi un izstrādātie resursi:

Projektu finansē Eurodad.