Pilsoniskās sabiedrības līderi sabiedrības noturībai un reģionālajai drošībai

05. jūlijs, 2023

Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai ar Zviedrijas institūta atbalstu uzsāk projekta “Pilsoniskās sabiedrības līderi sabiedrības noturībai un reģionālajai drošībai” īstenošanu.

Projektā no 2023. gada augusta līdz 2024. gada februārim tiks īstenotas NVO līderu mācības gatavībai dažādās apdraudējuma situācijās. Mācību mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas un veidot noturīgu sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī izveidot sadarbības tīklu pašām nevalstiskajām organizācijām. Tiks iesaistītas gan NVO, kas strādā lokālā līmenī ģeogrāfiskajās kopienās, gan arī tematiski, piemēram, ar cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem, maznodrošinātajām grupām un citām.

Pirmajā fāzē plānotas dienu garas mācības reizi mēnesī, taču nākotnē plānots piesaistīt papildu resursus un izveidot jaunas sadarbības, lai krīzes reakcijai kompetento NVO tīklu veidotu plašāku un spēcīgāku, rastu iespēju tieši praktiskām scenāriju izspēlēm kopā ar pārvaldes institūcijām.

Izveidotais NVO tīkls būs atbalsts valsts institūcijām un pašvaldībām, sekmēs arī pašu NVO savstarpējo uzticēšanos un sadarbību.

Aicinām NVO iepazīties ar plānoto programmu, izvērtēt iespējas aktīvi piedalīties visas programmas garumā un pēc tās beigšanas turpināt pie drošības un sabiedrības noturības jautājumiem savas kopienas ietvaros. Ja ir iespēja veltīt šos resursus un pastāv augsta motivācija līdzdarboties, lūdzam pieteikties līdz 1. augustam šeit.