Aicinām uz tikšanos ar dažādiem ekspertiem

31. augusts, 2023

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) līdz 2023. gada oktobrim organizē piecas tematiskās tikšanās par aktuālu LAPAS darbības jomas tēmas aspektu vai problēmu ar tēmu pārzinošo ekspertu iesaisti.

Pasākumi notiks projekta “Stiprāka un plašāka LAPAS biedru un domubiedru kopiena” ietvaros. Diskusijās aicināti piedalīties gan LAPAS biedri, sadarbības partneri, gan ikviens ieinteresētais pilsoniskās sabiedrības pārstāvis vai iedzīvotājs. Šādas aktivitātes mērķis ir veidot pastāvīgu tīklošanos un attīstības sadarbības tēmas saturisko ietvaru, piesaistīt jaunus biedrus un domubiedrus.

Tuvākie pasākumi:

Notikušie pasākumi:

  • 31.08.2023. LAPAS attīstības sadarbības grupas sanāksme un tikšanās ar CONCORD Europoe direktori Tanya Cox. Pasākumā piedalījās:
    • CONCORD direktore Tanya Cox,
    • Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta vadītājs Kristaps Brusbārdis,
    • jaunā Attīstības sadarbības politikas nodaļas vadītāja Sintija Rupjā,
    • Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Vides investīciju un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Dana Heinberga un vecākais eksperts starptautiskās sadarbības jautājumos Toms Liekmanis.

Sanāksmē tika runāts par Latvijas NVO iespējām starptautiski un nacionāli attīstības sadarbības kontekstā, apspriests jaunais attīstības sadarbības politikas plāns, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbība, ekspertu datu bāzes izveide, plānotais tiesiskais ietvars, jaunie projektu konkursi un 2022. gada finansējuma analīzes rezultāti.

  • 06.09.2023. tikšanās ar Valsts kontroles padomes locekli Kristīni Jaunzemi ar tēmu " NVO loma drošībā un noturībā" Pasākumā LAPAS biedru organizacijām, partneriem un citiem interesentiem bija iespēja piedalīties neformālā sarunā ar Valsts kontroles padomes locekli Kristīni Jaunzemi. Tika izskatīti sistēmiski civilās aizsardzības attīstības jautājumi un Valsts kontrole revīzijas rezultāti, NVO praktiskās pieredzes piemēri un apspriesti tālākie soļi.

Projekta aktivitāti finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.