Tikšanās par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā

21. septembris, 2023

2023. gada 27. septembrī no plkst. 16.00 līdz 18.00 LAPAS aicina uz neformālu sarunu ar Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītāju Vladislavu Vesperi par Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu Latvijā.

Kopš 2014. gada LAPAS ar partneriem strādā IAM jomās, savukārt 2019. gadā izveidojām koalīciju sadarbībai un mērķu ieviešanai. Tāpat ir bijis publiskots Valsts kontroles ziņojums par IAM ieviešanu Latvijā. Šobrīd, izstrādājot savu jauno darbības stratēgiju, LAPAS izvērtē nepieciešamību turpināt strādāt šajā virzienā. Sanāksmē izvērtēsim, kādas ir katras organizācijas aktuālās vajadzības IAM jomā, vai vajadzīga kopīga darbība, kā arī uzklausīsim Valsts kancelejas redzējumu.

Pieteikšanās anketa.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.