Ielūgums piedalīties pasākumā

16. aprīlis, 2024

Biedrība “Baltijas Iniciatīva Eiropas Savienības reformai” aicina Jūs piedalīties pasākumā “Baltija un ES paplašināšanās ‘24” (Baltic Event on EU Enlargement ‘24), kas notiks 2024. gada 15. maijā no plkst. 9.30 līdz 17.00 Rīgas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku ielā 4A.

Pasākums notiks angļu valodā.

Kā Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās ietekmēs Baltiju, integrējot Ukrainu, Moldovu, Gruziju un Rietumbalkānus? Kādas iespējas ES paplašināšanās varētu pavērt mūsu kopīgajai attīstībai un drošībai?

Ukrainas integrācija ES būs ekonomisks izaicinājums, taču tās pievienošanās stiprinās mūs ģeopolitiski, kā arī sniegs ukraiņu un citu kandidātvalstu nācijām vēsturisku iespēju veidot demokrātisku un pārtikušu nākotni. Lai tas būtu iespējams, arī mums ir jāizpilda savi mājasdarbi.

Pasākums “Baltija un ES paplašināšanās ‘24” pulcēs Baltijas valstu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un ES ekspertus, lai diskutētu par ES paplašināšanos un mūsu ieguldījumu trīs jomās:

  • Demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības;
  • Ekonomika;
  • Ģeopolitika.

Aktīvi iesaistoties paplašināšanās procesā, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji var sniegt būtisku ieguldījumu spēcīgākas un vienotākas ES izveidē. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem būs iespēja gūt padziļinātu izpratni par ES paplašināšanos, veidot jaunus kontaktus un sadarbību ar līdzīgi domājošiem ekspertiem, kā arī paust savu nostāju.

Pasākuma programma.

Pasākumam reģistrēties iespējams šeit.

Reģistrācija būs atvērta līdz ir 2024. gada 5. maijam.

Pasākums tiek organizēts ar Robert Bosch Stiftung un Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā atbalstu.