Uzsāk jaunu projektu

09. maijs, 2024

Maija sākumā Viļņā, Lietuvā biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) pārstāves piedalījās projekta “Connect for Global Change” uzsākšanas sanāksmē. Sanāksmē projekta partneri plānoja projekta norisi, vienojās par darāmajiem darbiem, lai jau šā gada rudenī varētu izsludināt projektu konkursu pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Sākot ar oktobri, projekta ietvaros tiks piešķirti granti un atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas 11 Eiropas valstīs, tajā skaitā arī Latvijā, ar mērķi informēt un iesaistīt ES iedzīvotājus tādu globālu izaicinājumu risināšanā kā klimata krīze, sociālā, ekonomiskā, digitālā nevienlīdzība, nabadzība, dezinformācija, atstumtība, bruņotu konfliktu izraistīta migrācija.

“Connect for Global Change” ir starptautisks projekts, kuru īsteno 11 partneri no dažādām Eiropas Savienības valstīm. Latviju projektā pārstāv LAPAS. Projekts ir daļa no ES DEAR programmas, to līdzfinansē Eiropas Savienība.