“Vairāk un labāki ES palīdzības brīvprātīgie: Eiropas organizāciju kapacitātes stiprināšana un ES pilsoņu līdzdalības iespēju paaugstināšana humānās palīdzības darbībās” (2017.-2018.)

Laika posmā no 2017. līdz 2018. gadam Latvijas Platforma attīstības sadarbībai īstenoja projektu “Vairāk un labāki ES palīdzības brīvprātīgie: Eiropas organizāciju kapacitātes stiprināšana un ES pilsoņu līdzdalības iespēju paaugstināšana humānās palīdzības darbībās” (More and Better EU Aid Volunteers: enhancing technical capacity of European organisations and improving opportunities for EU citizens to participate in humanitarian aid actions).

Projekta mērķis Stiprināt nosūtītājorganizāciju kapacitāti humānās palīdzības darbībās, kā arī atbalstīt nosūtītājorganizācijas standartu un procedūru sagatavošanā.

Specifiskie mērķi:

  1. informēt un iesaistīt ES Palīdzības brīvprātīgo (EU Aid Volunteers) iniciatīvā 3 platformas un vismaz 38 organizācijas;
  2. Stiprināt 38 organizāciju kapacitāti humānās palīdzības darbībās (Humanitarian Action) un ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvā;
  3. stiprināt sadarbību un kopīgu mācīšanos, komandas darbu. Latvijā projekta pirmajā posmā 2017. gadā tika apzinātas ieinteresēto NVO vajadzības un apmācīti vietējie treneri.

Projekta otrajā posmā 2018. gadā notias ieinteresēto organizāciju mācības – 29.10., 8.11., 9.11., informācijas izplatīšana par humānās palīdzības projektu iespējām, un noslēguma konference 2018. gada 5. decembrī Itālijā.

Projekta rezultātā Latvijā tiks sagatavoti 2 treneri, apmācīti 12 darbinieki no NVO, ar informatīvo kampaņu sasniegti vismaz 600 cilvēki.