Stāsti

Krišjāņa Liepas un Jāņa Ķirpīša pieredze humānās palīdzības un brīvprātīgā darba projektos. Lasi rakstu un skaties raidījuma ierakastu.

Brīvprātīgo stāsti. 1. sērija
Kas ir humānās palīdzības projekti, kā iesaistīties, kādi ir brīvprātīgo stāsti. (ar subtitriem latviešu valodā)

Brīvprātīgo stāsti. 2. sērija
Par darbu Libānā Sīrijas bēgļu apmetnēs, ūdens un sanitāro apstākļu nodrošināšana (ar subtitriem latviešu valodā)

Brīvprātīgo stāsti. 3. sērija
Par darbu Libānā Sīrijas bēgļu apmetnēs, ūdens un sanitāro apstākļu nodrošināšana (ar subtitriem latviešu valodā)

Brīvprātīgo stāsti. 4. sērija
Par darbu Nikaragvā, dzimumu līdztiesība un cīņa ar vardarbību pret sievietēm (ar subtitriem latviešu valodā)

Brīvprātīgo stāsti. 5. sērija
Par darbu Nikaragvā atkritumu mazināšanā. (ar subtititriem latviešu valodā)