Iespējas NVO

Kā ES Palīdzības brīvprātīgo (EU Aid Volunteers) programmā var iesaistīties NVO

Lai iesaistītos programmā organizācijai ir

  • jāatbilst 18 standartiem šādās jomās: - drošība, vadība, brīvprātīgo darba novērtējums.
  • jāizstrādā stratēģiskais plāns un atbilstošas procedūras negadījumu novēršanai, jāspēj tikt galā ar negaidītiem notikumiem, jānodrošina darbinieku drošība,
  • jānodrošina efektīva kandidātu identifikācija un atlase, līdztiesīga un godīga pieeja iespējām, ko nodrošina ES palīdzības brīvprātīgo programma;
  • jānodrošina politika, kas nodrošina likumam atbilstošu brīvprātīgās personas datu aizsardzību;
  • jānodrošina brīvprātīgā sagatavošana pirms aizbraukšanas un pārbaudes posms, kur tas ir attiecināms;
  • jānodrošina līgums, kas nosaka pienākumus un atbildību, atbilstošus dzīves apstākļus brīvprātīgajiem visu līguma laiku.

Lai nodrošinātu atbilstošu rīcību sadarbības periodā ar brīvprātīgo, organizācijai ir jāsekmē ētikas kodeksa pieņemšana, kopīgu mērķu noteikšana un to sasniegšanas novērtēšana, noslēguma novērtējuma atskaite, kas kalpos par vadlīnijām brīvprātīgajiem, kurās jomās viņu darbība nākotnē ir jāuzlabo.

Video: Humānās palīdzības projekti https://youtu.be/yl3-aMr3jwQ Video skaidro humānās palīdzības projektu ieviešanu – kam jāatbilst organizācijai, kādi ir sertifikācijas standarti.

Atbalsta resursi

Prezentācija par standartiem (angļu valodā)

Standartu skaidrojums (latviešu valodā)

Organizāciju pārbaudes lapa (angļu valodā)

Brīvprātīgo meklēšana un sagatavošana (latviešu valodā)

Projekti, to standarti un nozīme (latviešu valodā)

Humānās palīdzības projekti

Humānās palīdzības projektu vadības rokasgrāmata (02.2018.versija)