Pētījumi un ziņojumi

Ziņojums par Latvijas attīstības sadarbības politiku (2023)
Ziņojums par Latvijas attīstības sadarbības politiku (2023)
Ziņojums par PSO iesaisti globālās pilsonības izglītībā Latvijā (2023)
Ziņojums par PSO iesaisti globālās pilsonības izglītībā Latvijā (2023)
Nevalstisko organizāciju ziņojums par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā (2022)
Nevalstisko organizāciju ziņojums par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā (2022)
AidWatch ziņojumi (2006-2022)
AidWatch ziņojumi (2006-2022)
Apkopojums par NVO ziņojuma par IAM ieviešanu sagatavošanu (2019)
Apkopojums par NVO ziņojuma par IAM ieviešanu sagatavošanu (2019)
NVO ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu (2018)
NVO ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu (2018)
Ziņojums par neliberālās demokrātijas tendencēm Latvijā, Horvātijā, Slovēnijā un Ungārijā (2018)
Ziņojums par neliberālās demokrātijas tendencēm Latvijā, Horvātijā, Slovēnijā un Ungārijā (2018)
Pētījums godīgas starptautiskās politikas jomā. Izziņas materiāls interešu aizstāvībai. (2017)
Pētījums godīgas starptautiskās politikas jomā. Izziņas materiāls interešu aizstāvībai. (2017)
Ziņojums "Kurš maksā nodokļus Centrālajā un Austrumeiropā? " (2017)
Ziņojums "Kurš maksā nodokļus Centrālajā un Austrumeiropā? " (2017)
Ziņojums “Nodokļu spēles - sacensības par zemākajām likmēm: Eiropas loma netaisnīgas starptautiskās nodokļu sistēmas uzturēšanā 2017” (2017)
Ziņojums “Nodokļu spēles - sacensības par zemākajām likmēm: Eiropas loma netaisnīgas starptautiskās nodokļu sistēmas uzturēšanā 2017” (2017)
Ziņojums “Visbagātāko izdzīvošana: Eiropas loma, atbalstot netaisnīgu globālo nodokļu sistēmu 2016″
Ziņojums “Visbagātāko izdzīvošana: Eiropas loma, atbalstot netaisnīgu globālo nodokļu sistēmu 2016″
Pētījums par jauno donoru lomu globālajā attīstībā (2015)
Pētījums par jauno donoru lomu globālajā attīstībā (2015)
Feedback Report on the Post-2015 Agenda (2013)
Feedback Report on the Post-2015 Agenda (2013)
Attīstības izglītības jautājumi Latvijas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu saturā (2008)
Attīstības izglītības jautājumi Latvijas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu saturā (2008)