Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei (2020-2023)

11. decembris, 2020

NORISES LAIKS: 01.12.2020. - 31.01.2024.
FINANSĒTĀJS: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”
PROJEKTA BUDŽETS: 104 926.25 EUR
SADARBĪBAS PARTNERI: Islandes ilgtspējas centrs “Festa”, Islandes Nacionālā jauniešu organizāciju asociācija “Landssamband ungmennafelaga”

PROJEKTA MĒŖKIS: veidot stratēģiskas partnerības un paaugstināt iedzīvotāju iesaisti Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā, sekmējot pārliecību par spēju ietekmēt globālus procesus lokāli.

Projekta aktivitātes:

  • informatīvo kampaņu veidošana par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem,
  • praktiskas diskusijas, daloties ar pieredzi,
  • kā arī atbalsts interešu pārstāvniecībā globāli un nacionāli.

Projekta fokuss ir cilvēks – pārmaiņu līderis savā organizācijā, kopienā, valstī un pasaulē. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vairāk nekā 20 organizācijām, veidojot ilgtspējīgu institucionālo un politisko modeli Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanai Latvijā. Īpaša nozīme tiks pievērsta jauniešu iesaistei, īstenojot specifiskus un piemērotus pasākumus. Projekta rezultāti tiks apkopoti ikgadējos ziņojumos, kuri tiks izplatīti arī starptautiski.

Projekta aktualitātes